ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าข้างทางพร้อมเก็บเศษขยะและวัสดุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ม.ค. 2562
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ม.ค. 2562
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายมีชีวิตคลองปลายอวน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 ม.ค. 2562
884 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ม.ค. 2562
885 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ม.ค. 2562
886 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการซ่อมแซมฝายมีชีวิตคลองปลายอวน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ม.ค. 2562
887 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อไฟไซเรนติดรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 ม.ค. 2562
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดพิมพ์ไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 ม.ค. 2562
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด.ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ม.ค. 2562
890 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| 89 |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155