ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงการจิตอาสาพัฒนาท้องที่ประจำเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 ม.ค. 2565
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี (ถมหลุมบ่อถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ม.ค. 2565
83 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี (ถมหลุมบ่อถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ม.ค. 2565
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนยางรถ หมายเลขทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ม.ค. 2565
85 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ม.ค. 2565
86 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสสายทาง นศ.ถ.24-001 จากสายศาลาใหม่ ถึงสายกระโรม-นบพิตำ บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 4 (ก่อสร้างกำแพงกั้นดินหินกล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ม.ค. 2565
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และงานไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ธ.ค. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155