ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ม.ค. 2562
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 14 ที่นั่ง (โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ม.ค. 2562
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์(โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
14 ม.ค. 2562
894 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
14 ม.ค. 2562
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรนติดรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ม.ค. 2562
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ทต.พรหมคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ม.ค. 2562
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
10 ม.ค. 2562
898 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 ม.ค. 2562
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ม.ค. 2562
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| 90 |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155