ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ชนิดเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ม.ค. 2562
902 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ม.ค. 2562
903 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ม.ค. 2562
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯ(ศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ธ.ค. 2561
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ธ.ค. 2561
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ ทต.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ธ.ค. 2561
907 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ธ.ค. 2561
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ธ.ค. 2561
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ธ.ค. 2561
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155