ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุปลูก และอุปกรณ์ต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ธ.ค. 2561
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ธ.ค. 2561
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถระถางปูนซิเมนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
13 ธ.ค. 2561
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ธ.ค. 2561
915 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 ธ.ค. 2561
916 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซื้อกระถางปูนซิเมนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ธ.ค. 2561
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินสำหรับปลูก(หน้าดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ธ.ค. 2561
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย(แป้ปไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ธ.ค. 2561
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 ธ.ค. 2561
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเชื่อมเปลี่ยนราวจับและที่ยืนท้ายกระรถ ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| 92 |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155