ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ธ.ค. 2561
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่่วยเหลือประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 พ.ย. 2561
923 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 พ.ย. 2561
924 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 พ.ย. 2561
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 พ.ย. 2561
926 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-0588 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 พ.ย. 2561
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 พ.ย. 2561
928 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งานจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 พ.ย. 2561
929 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 พ.ย. 2561
930 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax3000 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| 93 |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155