ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax3000 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 ต.ค. 2561
932 ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรี ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ต.ค. 2561
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 ต.ค. 2561
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ต.ค. 2561
935 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 ต.ค. 2561
936 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ต.ค. 2561
937 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ต.ค. 2561
938 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ต.ค. 2561
939 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ต.ค. 2561
940 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155