ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลคนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ก.ย. 2561
942 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ก.ย. 2561
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ก.ย. 2561
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ก.ย. 2561
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บค่าน้ำและจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 5,6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ก.ย. 2561
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บค่าน้ำและจดมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 3,4,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ก.ย. 2561
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ก.ย. 2561
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอเดียว จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 ก.ย. 2561
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานบันทึกข้อมูลระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ก.ย. 2561
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155