ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 ก.ย. 2561
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ก.ย. 2561
953 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ก.ย. 2561
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมคีรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 ก.ย. 2561
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความปลอดภัยอสคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ก.ย. 2561
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ก.ย. 2561
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลพนักงานพิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ก.ย. 2561
958 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ก.ย. 2561
959 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลพรหมคีรี (ถมหลุมบ่อ) จำนวน 13 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ก.ย. 2561
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ(สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| 96 |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155