ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ก.ย. 2561
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 ก.ย. 2561
963 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ก.ย. 2561
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ก.ย. 2561
965 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 ก.ย. 2561
966 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ก.ย. 2561
967 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ก.ย. 2561
968 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.ย. 2561
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ก.ย. 2561
970 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155