ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.ย. 2561
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 ก.ย. 2561
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 ก.ย. 2561
974 ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ก.ย. 2561
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 ก.ย. 2561
976 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) สำหรับศูนย์พัฒนาเ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 ก.ย. 2561
977 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 ก.ย. 2561
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-2953 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ก.ย. 2561
979 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-2953 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ก.ย. 2561
980 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี (ถมหลุมบ่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155