ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี (ถมหลุมบ่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ก.ย. 2561
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านเขาปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ก.ย. 2561
983 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ก.ย. 2561
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 ส.ค. 2561
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ส.ค. 2561
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 ส.ค. 2561
987 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาข้ำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ส.ค. 2561
988 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 ส.ค. 2561
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการฉีดพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 ส.ค. 2561
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| 99 |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155